Folder Програм рада и извештаји

Toggle Наслов Датум Download
pdf Извештај о раду за 2022. годину Download (365 KB)
document Извештај о раду за 2021. годину Download (747 KB)
document Програм рада за 2021. годину Download (114 KB)
document Програм рада за 2020. годину Download (110 KB)
document Програм рада за 2019. годину Download (349 KB)
document Програм рада за 2018. годину Download (93 KB)
document Програм рада за 2017. годину Download (95 KB)
document Bрој и структура чланства у Народној библиотеци „Данило Киш“ Врбас у 2016. години Download (34 KB)
pdf Преглед набавке књига - преглед стања књижног фонда Народне библиотеке „Данило Киш“ у 2016. години Download (228 KB)
pdf Збирни преглед свих активности библиотеке по одељењима за 2016. годину Download (109 KB)
document Извештај о раду за 2016. годину Download (73 KB)
pdf Збирни преглед свих активности библиотеке по одељењима за 2015. годину Download (112 KB)
pdf Преглед набавке књига - преглед стања књижног фонда Народне библиотеке „Данило Киш“ у 2015. години Download (227 KB)
document Програм рада за 2016. годину Download (90 KB)
pdf Bрој и структура чланства у Народној библиотеци „Данило Киш“ Врбас у 2015. години Download (216 KB)
document Извештај о раду за 2015. годину Download (18 KB)
document Програм рада за 2015. годину Download (92 KB)
pdf Известај о материјално финансијском пословању за 2014. годину Download (333 KB)
pdf Извештај о раду за 2014. годину Download (57 KB)