Радно време (рад са корисницима библиотеке):

 • Врбас: 7.00 -19.00, суботом од 8.00-13.00 часова
   
 • Бачко Добро Поље: 10.00 -17.30 часова
   
 • Змајево: 13.00-20.00 часова
   
 • Равно Село: 11.30 -19.00
   
 • Савино Село: понедељком и четвртком од 12.00- 20.00, уторком, средом и петком од 7.00-15.00 часова
   
 • Куцура: понедељком, уторком и петком од 7.00 до 15.00 часова, средом и четвртком од 12.00 до 20.00 часова
Контакт
Радно време (рад са корисницима библиотеке):